Pesme za malu i veliku decu

Poslednje moje blago
2018/11/18,21:10


 
Na strmim gorskim padinama
gde vukovi mesecu poje
obilazim evo godinama
poslednje blago moje
 
Skriven od ljudi i buke
zanemarim dnevnu rutinu
pod glavu podvućem ruke
dok osluškujem tišinu
 
I mislim na ono vreme
kada smo zajedno bili
zaboravljali probleme
ovde se od njih krili 
 
Al' kako da se veselim
otkako nismo dvoje
i nemam s kime da delim
jedino blago svoje

Brvnaru trošnu malenu
kraj koje ptice se gnezde
i pogled kroz krošnju zelenu
na noćno nebo i zvezde 
 
Ruža
2018/11/09,08:03

 

Na lednome kraju sveta
sred belih zimskih smetova
gde nikad ništa ne cveta
nikao je cvet cvetova

Svuda bleštavilo snežno
koliko se pogled pruža
što zastane neizbežno
tu gde je niknula ruža

Kako li je tu dospela
ko joj je doneo seme
kako je niči uspela
nije joj mesto ni vreme

Tu izvan gradskih smogova
urbane vreve i cike
možda je ona dar bogova
za retke prolaznike

 

 

Vino
2018/11/07,20:13

 

Nekad smo bili zajedno
sad ti sve živo smeta
nekada bili smo jedno
sad smo dva suprotna sveta

Pred našom kućom u bašti
pili smo slatka vina
prepuštasmo se mašti
smišljasmo ime za sina

Do toga beše nam stalo
nas dvoje, kuća i bašta
al' ti je postalo malo
poče ti faliti svašta

Od silne ljubavi naše
ostade karmina trag
na vrhu vinske čaše
sve drugo odnese vrag

 

 

 
 
Grana
2018/11/06,11:03

 

Često se služi tom varkom
kad je u svađi sa svetom
prošeta njihovim parkom
srce si ispuni setom

Obiđe draga si mesta
ime joj tiho izusti
ode do njihovog bresta
i pokoju suzu pusti

Tu srce snažnije lupa
jer tu je njihova grana
i pod njom njihova klupa
vremenom ishabana

Ponekad suze nahrupe
k
'o očaja potok mali
na grani, tu iznad klupe
kopne im inicijali

 

Beg
2018/11/04,09:10

 

Izgubljen sedim u vozu
odlažem svršetak tužan
u stalnoj borbi za dozu
gadnim sam momcima dužan

Brljivu drmam lozu
u svome poslednjem begu
i njome lečim nervozu
dok mi se košmari legu

Možda tek psovka neka
ostaće nakon mene
ime mi zaborav čeka
nemam ni dece ni žene

Provodim poslednje čuke
bežim u svome strahu
od svoje goleme muke
u susret sopstvenom krahu


Korida
2018/11/02,13:17

 

Veliki besni bik u areni
na plašt juri i na usta peni
bodeže su u njega zarili
oslabili ga i razjarili

Pikadorski ga ubodi bole
a dok ga bodu ori se 'Ole'
prilazi mu mačem toreador
probada srce, biva matador

Uz samrtni roptaj trofeja tog
poslednjim trzajem diže se rog
krvnika svoga na njega nabi
i ceo rog mu u nogu zabi

Oduševljenje onim što vide
dok krv natapa pesak koride
jednoga već nose u bolnicu
drugi će potom u klaonicu

 

Dvorska luda
2018/10/30,09:30

 

Jedan vladar lomnog srca
u svom dvoru na vrh gore
noću sav u tuzi grca
pa žalosti cele dvore

Nedaleko od tog dvora
uzduž kraljevskoga druma
lunjajući još od mora
baza lupež bistrog uma

Ubrzo ga uhvatiše
sprovedoše ga do dvora
pitanja mu postaviše
pa razmislit' dobro mora

Oštrouman on je znao
da ga mogu osuditi
al' odgovor što je dao
uspe svitu zabaviti

Priča se i kralju svidi
pa da ne bi bilo suda
zatajivši da se stidi
postao je dvorska luda

Otad' smišlja nove fore
da kralj lakše spava noću
nasmejava cele dvore
a sam oseća samoću

Prolazi mu tako mladost
kralj i svita u njeg' bleje
i dok njima tvori radost
jedino se on ne smeje

Živi tužnu ironiju
zbog dvorjanskih predrasuda
pa na dvoru sad od sviju
nesrećna je samo luda

 

 

Život i vera
2018/10/28,07:45

 

Život je kao reka što teče
s' izvora ka ušću neodložno
želeći tom ušću da uteče
sve tražeći utehu pobožno

 

Pravda
2018/10/26,18:49

 

Sveta pravda pripada li svima
da li slabi na nju pravo ima
il' je pravda samo jačeg pravo

Tu iz ugla nejakih se čini
prepušteni svojoj smo sudbini
ne deli je dobri bog već đavo
.

Ona je u snoviđenju lepa
a u zbilji apsolutno slepa 
i mučno je dugo kad se čeka

Nije slepa da pravično sudi
već je slepa na sudbine ljudi
u suštini nije pravda neka
.

Al' jednom će i te pravde tas
prevagnuti silno i na nas
da naplatimo dugove za veka

Sužnjima dok presedne muka
pa se digne motika i kuka
i tiranstvu ipak ima leka

 

Jedan život
2018/10/23,08:44

 

Još kada je mala bila
obuze je neka tuga
kao da se viša sila
curici toj večno ruga

Odrastanje beše skromno
bez pakosti i bez greha
ali beše istodobno
bez radosti i bez smeha

Kad odraste k´o lepota
pročulo se na daleko
njena skromnost i dobrota
i prokletstvo tužno neko

Imala je udvarače
al’ se nikom ne hte’ dati
bojala se kletva da će
i njih početi da prati

I kada je ostarila
pratila je tužna sena
lepota je napustila
ali ne i kletva njena

Kad izdahnu mučenica
lica setnog punog bora
jedna bela golubica
dolete joj do prozora

 

Nasukani kapetan
2018/10/21,10:26

 

Nekada moćni jedrenjak
nasukan leži na rtu
kapetan, njegov imenjak
proklinje sudbinu škrtu

Zajedno prošli su mora
i sveta svaku stranu
sve dok ta olujna zora
kovana maglom ne svanu

Dugo će još kapetan
osećat’ ljuljanje broda
ko kad je bio sretan
pod čarom nebeskog svoda

A kapetan bez broda šta je
teško se miri s tim krahom

sudbina po nekad daje
po nekad uzima mahom

S brodom je nasukan i on
ponos mu svlada sramota
al’ i on je samo pion
na šahovskoj tabli života

 

Cirkus
2018/10/18,08:51

 

U cirkusu ispod šatre
žongler, pajac, gutač vatre
i publika što se stiska
bruji žamor, dečja vriska
al’ i jedan nezvan gost
neugledan, prljav, prost

Nije im’o ni za karte
provuk’o se ispod šatre
privukla ga sva ta graja
bleštavilo, srećna raja
sav u čudu sve to gleda
kad opazi ga čuvar reda

Nesta sreće na tom licu
izbaci ga na ulicu
i sad tužan u prašini
on razmišlja o sudbini
siročetu što zafali
tren radosti makar mali

 

Snovi
2018/10/15,19:36

 

Seljak je čuvao ovce
na brdu jednom visokom
i vredno je skupljao novce
brižno se baveći stokom

Maštao seljak je kruti
o čarobnoj morskoj peni
i devojci svilene puti
koju bi rado da ženi

O samo novac da skupi
pa da si ostvari snove
isprosi devu, brodicu kupi
i morem večno da plove

U snove je tonuo lako
mašti se puštao rado
i dok je sneno maštao tako
vuk mu je poklao stado


Dečak sa suzom u oku
2018/10/13,10:40

 

U šumi napušten stećak
oboren leži na boku
tužno ga posmatra dečak
sa setnom suzom u oku

Godine surovo lete
u beskraj negde visoko
sa njima odrasta dete
al’ suzu ne pušta oko

Oči su bile mu čudne
ko vučje žućkasto sive
i u snu be’aše budne
u smrti ostaše žive

A setna u oku sena
to suza be’aše prava
što pade onoga trena
kad mu je klonula glava

 

Kada tuga nadjača
2018/10/06,18:58

 

Iz cirkusa vraćao se kasno
sa mislima uvek beše spretan
al' mu ipak nije bilo jasno
zašto je i tužan i sretan

Roditelji veselo u šali
pričali su već o nečem drugom
ne videvši da im sinčić mali
bori se sa srećom i tugom

Posle kada došao je kući
u sobi mu zavladao tajac
mislio je srce će mu pući
u misli mu prikrade se pajac

Ceo mali svet će da se sruči
misli su mu lutale po tami
uzaludno htede da dokuči
zašto su pajaci tako sami

Jahač ima konja s kojim kaska
dreser ima pantera i tigra
samo pajac ni jednoga časka
nije im'o ni s' kim da se igra

Da zaspi još dugo neće moći
ne može odagnati pajaca
san od njega tera ove noći
jedna tužno našminkana faca

 

 

Tamna strana meseca
2018/10/05,09:39

 

U vremena neka davna
dok je zemlja bila ravna
niko to ne vide lično
al’ stajaše nepomično

Mesec vam je bio beo
i to svaki njegov deo
i dok sunce ne osvane
sijao je s’ obe strane

Živela je tad veštica
što se zvala Mrgolica
i sve su joj drugarice
također bile veštice

Jela je crnu buniku
nosila crnu tuniku
a svoje je strašne moći
crpela iz crne noći

U crnome svome stanu
imala je crnu vranu
ta zloćudna crna ptica
beše njena ljubimica

Sve je magijske veštine
i sve veštičje vradžbine
imala u malom prstu
sem da menja ptici vrstu
 

Ma koliko vešta bila
vradžba joj je ta falila
jer vrani joj je bio san
da postane crni gavran

Kako vradžbu nije znala
a za vranu bi sve dala
stalno imaše u planu
da usreći svoju vranu

Tako vranu zvaše Gavro
da ukrade taj bi navro
sve što sija kada je mrak
kometi rep i zvezdi krak

I često bi sa visine
merk’o komad mesečine
vrebao je šansu svaku
da ukrade koju zraku

Da ga srebrom svojim mije
ukrao je ipak nije
trud mu beše uzaludan
jer je mesec noću budan

Na zrake si motri zorno
i čuva ih ljubomorno
bez šansi je crni Gavro
ma koliko da je navro
 

Pustimo te jade ptici
vratimo se Mrgolici
koja baš na mesečini
baca neke crne čini

Pored nje je crni mačak
i on juri neki zračak
jer vam sve na svetu mačke

vole da hvataju zračke

Pred vešticom crn kotao
u plamen se umotao
bacila je u njeg’ svašta
što ne smisli niti mašta

Stotu nogu od stonoge
špic od roga Babaroge
dlaku s repa crnog miša
slepo oko od šišmiša

Pa uz začin ona svaki
priča jezik naopaki
u zloslutnoj nekoj rimi
kazan poče da se dimi

Crn se dim u nebo vinu
i zarobi mesečinu
posle ove zle vradžbine
nestalo je mesečine
 

Mesec kune zlu sudbinu
što izgubi mesečinu
i baš mu ne odgovara
da s vešticom pregovara

To se veče odužilo
dogovora nije bilo
ona uze mesečinu
i odseče polovinu

Mesec skrhan sav od bola
dobio je samo pola
i platio skupu cenu
s jedne strane dobi senu

Ne miri se sa sudbinom
izgubljenom polovinom
pa ti kune Gavru vranu
što sad ima tamnu stranu

Prođoše vam mnogi dani
zametnuo se trag vrani
veštica se nekud dade
samo mesec još ostade

Otad sija polovično
a sve ovo znam i lično
zemlja vam je sad okrugla
putujuća plava kugla
 

Oko sunca ona kruži
s mesecom se noću druži
on joj svetli površinu
traži svoju mesečinu

Kruže stazom utabanom
mesec sija jednom stranom
tamnu stranu pomno krije
video je niko nije

 

Mobi Dik
2018/10/04,09:22

 

Pre nego je post’o mit
to veseo beše kit
jako veliki i beo
plovio je kud je hteo
i tamo gde ne bi smeo

Prošao je ceo svet
mora znao napamet
malena mu bi planeta

pa je počeo da smeta
te mnogima posta meta

Tako jednog letnjeg dana
sa obala okeana
kitolovci su isplovili
i po sveta oplovili 
ne bi li ga ulovili

Ne znam tačno šta se zbilo
sveg’ i svačeg tu je bilo
al' se s njima izborio
s brodova ih oborio
i legendu tu stvorio

Kada bi ga ko napao
repom bi ih poklapao
i lađe im potapao
te postade beli kit
svetski super mega hit

 

Duda
2018/10/02,08:24

 

Dudo tebe voli
dudo tebe želi
dudo tebe voli
dudo, dudo, dudo

Ima jedna duda
koja čini čuda
s njom za vreme kratko
beba zaspe slatko

I zbog dude ove
sneva divne snove
znam da nije greška
jer se stalno smeška

A kad pravi scenu
smiri je u trenu
naša beba dudo
tebe voli ludo

 

Škola i ja (i biologija)
2018/09/27,18:19

 

Tako stoje stvari
škola su drugari
ali do tog zdanja
idem i zbog znanja

Svi predmeti fini
svud sam na razini
sem iz biologije
taj učitelj strogi je

U čemu je stvar
zbog pitanja par
on me
је к'о pasa
izbacio s časa

Da bude još gore
ne da odgovore
sramota ga nije
svetle profesije

Pa me muče more
tražim odgovore
najveća je kazna
ako se ne sazna

Kakva li je glava
ostriganog lava
i da l’ ima zebra
crno bela rebra

 

Prvi koraci
2018/09/24,15:44

 

Kada dete, tek veče od mrve
pruži nespretne korake prve
izmami sreću, osmeh na licu
i onda padne na guzičicu

Ma neće ništa biti toj guzi
ta neće valjda navek da puzi
a tako mali bate i seke
na guzi nose pelene meke

 

 

Vuk i tri praseta
2018/09/23,09:58

 

Vuk se fino udesio
pogaču je umesio
od heljde i bez kvasca
pa otiđe po tri prasca

Kad im sruši kućice
odneće ih do vučice
ne priliči jednom vuku
u prosidbu praznih ruku

Sanjao je on noćima
đakonije s prasićima
ono s kućicom od slame
biće dobra za salame

A super bi bilo kad bi
na njegovoj skoroj svadbi
i ona dva preostala
kobasicama postala

Da bi bila svadba vrsna
treba biti dobro mrsna
kad miriše prasetina
to je onda svadbetina

Tako pođe duž ulice
da pokupi te tri gice
te ugleda jedno prase
gde se sunča sred terase

Ležerno vam vuk tad krenu 
ka kućici svoj u senu
na opasnost očevidnu
u tu kuću prase kidnu

Nasta vriska i galama
kurjak duva, leti slama
al’ uteče prase vani
kroz prozor na zadnjoj strani

Pa odjuri do svog brata
s kućom od granja i blata
vuk još jače tu zapuše
krenu grane da se ruše

Te kuću od granja suva
sa lakoćom vuk oduva
al’ gice na zadnja vrata
šmugnuše do trećeg brata

A ta kuća gde su stigle
od betona je i cigle
pa se zbog tog i nadaju
da neće da postradaju

Kod prethodne dve je kuće
oduvao slamu, pruće
al’ vuk ne bi iste sreće
i kod ove kuće treće

Ne ide mu baš po planu
uzduv’o se po zvizdanu
na tu kuću gde je tona
crepa, cigle i betona

Pa vam duva on sve jače
i od srdžbe viče, skače
dok mu se od silnog besa
totalno ne zanebesa

Tri prasca su ga satima
masirala pred vratima
dušu su mu povratila
jer ne behu zlopamtila

Zbog nezgode toga vuka
mogla vam je pući bruka
al’ prasci uz svu dobrotu
prećutaše tu sramotu

Vuk je isto častan bio
kuće im je popravio
i na svadbi gde se posti
prasci su mu glavni gosti

(A umalo da se desi
da budu delikatesi)

 

Na kog’ liči bata
2018/09/21,15:13

 

Dobili smo malog batu
što baš voli da zadrema
a šta ima na svog tatu
glavna nam je sada tema

Za sad iste oči ima
al’ se tata ipak boji
šta će biti s tim očima
kada prestane da doji

A i s’ malecnim ušima
isto tako je dilema
da li njih na oca ima
ili ipak možda nema

Jedni čvrsto kažu ima
drugi tvrde opet nema
a batu nam tog zanima
jedino da slatko drema

Pa imao - nemao
opet je zadremao!

 

Bucmasta mama
2018/09/20,14:51

 

Ima jedna mama
što voli da klopa
prija joj salama
pa je stalno njopa

Neprestano žvaće
jela različita
torte i kolaće
i sve vrste pita

Dok na vagi stoji
ne smije da gleda
te se vage boji
kao da ujeda

I kad drži dijetu
ne mrša ni grama
ipak je na svijetu
to najbolja mama

 

Lišće i godišnja doba
2018/09/19,15:41

 

Kad zimski mraz prestane da stišće
s prolećem ranim propupa lišće
isprva jedva vidno maleno
al’ ubrzo sve bude zeleno

I gde god pogledaš na sve strane
livade, šume, drveće, grane
cveta, miriše, budi se sve to
sve ozeleni dok dođe leto

U letnje dane kad sunce greje
sve se veseli, peva i smeje
svako je toplim letom zanesen

al’ posle leta dolazi jesen

A ona boji lišće u smeđe
zelene boje postaju ređe
tad vetar ruši to lišće dole
i do zime su sve grane gole

Zima im nije odviše draga
tužno je kad su drveća naga
ali sa prolećem bez izuzetka
pupi, zeleni sve iz početka

 

Zaljubljeni orao
2018/09/18,15:25

 

Jednom je jedan orao
na daleki put morao
jer voleše lepu rodu
a pred zimu one odu

One tada po navici
sve odlete ka Africi
pa se na put odvažio
kako bi je potražio

A put beše pun problema
jer orao škole nema
dok čitate vi dabome
razmislite i o tome

Ne imade ni naviku
da odleće za Afriku
te vam tokom toga puta
taj orao baš zaluta

Imao je tu sudbinu
da odluta čak za Kinu
a tamo je, sudbi hvala
upoznao jednog ždrala

Orao vam njemu stade
kazivati svoje jade
a ždral neka dobra duša
sažaljivo sve to sluša

Ostavio ždralu deka
je karte iz srednjeg veka 
da pronađe sve pretumba
te mape od pre Kolumba

Ali ptice nisu znale
Amerike da tu fale
pa vam orla mape stare
odvedoše preko bare

Put je bio predugačak
nosio ga nade tračak
da će rodu da si vrati
jer mu srce za njom pati

Kad se nada već gasila
pojavi se morska vila
 
plovili su deset dana
preko Tihog okeana

Na leđima morske vile
doplovi vam on u Čile
a kuma joj šumska vila
odvede ga do Brazila

Da je bio uporniji
bio bi u Kaliforniji
ovako je on vam bio
nabasao u grad Rio

Svuda radost, igra, šala
jer dođe sred karnevala
svi se ludo tu provode
sem njega jer nema rode

A ako će stić' do rode
mora opet preko vode
zbog nedaća sa tom vodom
on ovaj put krenu brodom

Al' zbog dejstva nekog groma
dođe vam do brodoloma
no kad beše jako gusto
spase ga ostrvo pusto

Da tu ne bi i ostao
samo let je preostao
pa leteti on vam stade
ovaj put sve do Kanade

Lutao je naokolo
bez ikoga, sasvim solo
po nebeskom plavom svodu
tražio je lepu rodu

Ceo svet je obišao
al' je nije pronašao
ostao je sam na svetu
u svom gnezdu na drvetu

Prolazile mu godine
bez lepote te rodine
s vremenom se i orao
od starosti naborao

Gajio je uspomenu
na tu ljubav izgubljenu
i pre jako mnogo leta
taj put preko celog sveta

(Što se mene lično tiče
tu bi bio i kraj priče
jer on kao starac sedi
da je traži sad ne vredi

A za sve što kraj ne vole
roda vam je prošla škole
pa je možda nakon svega
ona našla put do njega)

More i ja
2018/09/17,15:13

 

Prvo sam se kupao obučen
vratio se modar i pretučen
u gaćice ušao mi rak
za promene to je bio znak

Potom sam se sve kupao nag
ali šalu odneo je vrag
kada mi je nastradala guza
jer je dobro opekla meduza

Morska bića sudbinu mi kroje
naučio lekcije sam svoje
napustio veliku sam scenu
sad se kupam samo u bazenu

 

Sekin izlazak
2018/09/16,15:11

 

Eto dođe i taj dan
seka će sa društvom van

po prvi put ide sama
pa je kući prava drama

Oblači se već dva sata
negoduje stalno tata
ovo usko, ono kratko
a mami je baš sve slatko

Napokon je našla šta će
pantalone nešto kraće
i uz to još dugu bluzu

što prekriva celu guzu

Spremala se podne celo
još da sredi lice belo
ali iz kupatila
kad je grozu svatila

Jak se vrisak prolomio
ogledalce je slomio
jer joj bubri po sred lica
povelika bubuljica

 

Skočimiš
2018/09/15,19:02

 

Jedan je mali skočimiš
skakutao za grad Čačak
ali kad dođe on u Niš
pojuri ga stari mačak

Imao je kandže grube
uspeo je da ga ščepa
ali nije im’o zube
već ga cucla on od repa

Pa ga žvaće kao žvaku
i na kraju celog guta
a ovaj mu u stomaku
nastavio da skakuta

Nije mu se osladilo
skače trbuh ceo dan
dok mu nije dojadilo
pa ispljunu miša van

 

Seka
2018/09/14,18:38

 

Ovog jutra iz daleka
došla mi je mala seka
sa nebeskog plavog svoda
donela je jedna roda

Od tog magičnog trenutka
radosni smo ja i lutka
ne znaš koja je srećnija
jer sad seku imam i ja

Pa ću stalno da je čuvam
i papice da joj kuvam
ako ne zna menjat’ sama
pomoću joj s pelenama

I kad malko poodraste
seke nisu kao laste
neće nigde da odseli
to vam njena seka veli

Uvek ćemo biti skupa
porodična složna grupa
jer od sada do na veka
biće uvek moja seka

 

Avet iz ormara
2018/09/13,14:47

 

Probudi me noćna mora
sanjao sam nekog stvora
što izlazi iz ormara
i u sobi nered stvara

Sad mi buči u ormaru
pa ja zovem baku staru
jer mi treba neki savet
da oteram onu avet

Baka reče da se smirim
sklopim oči i ne virim
pa da mislim misli fine
ja se setih tad Žakline

Druga klupa je do vrata
sedi odmah ispod sata
zbog nje često gledam vreme
i upadam u probleme

Zbog mene vam i Žakline
uča guta bensedine
ako se pogorša stanje
odlazi na bolovanje

Da ne skrećem s glavne teme
i vratim se na probleme
u sobici sa dar – marom
i sa bučećim ormarom

To s lenjošću veze ima
a ne s nekim avetima
kad ne spremam deset dana
soba bude razbacana

Zato i služe ormari
da na podu nisu stvari
treba redovno da spremam
pa ću slađe i da dremam

A avet je sa sve bukom
kao odnesena rukom
jer baka Jelisaveta
je puna dobrih saveta

 

Krokodil i karte
2018/09/12,17:26

 

Jedan mali krokodil
igrao je Uno
stari mu je bio špil
fali karti puno

Ali nema veze
igra za to služi
da se pored zeze

s društvom lepo druži

Da l’ gubi il’ dobija
to je manje važno
bitno da se razvija
prijateljstvo snažno

 

Prvi rođendan
2018/09/11,14:39

 

U sred jednog malog stana
skupina je razdragana
vesela i nasmejana
a razlog im je Dragana

Tačno pre godinu dana
rodila im se Dragana
pa su došli sa svih strana
zbog proslave rođendana

Napravili su veselje
ispekli su i pečenje
doneli su lepe želje
i dobro raspoloženje

I poklona hvala bogu
za malenu Draganu
u obimu da ne mogu
u sobicu da joj stanu

Presrećna je Dragana
i skupina razdragana
želja im je obostrana
mnogo takvih rođendana

 

Mala teniserka
2018/09/10,16:32

 

Negde u sred Beograda
ima jedna mala klada
na njoj nešto jarko sija
odmara se Aleksija

Pogledajte tu bombonu
drži reket težak tonu
i zamišlja šampiona
sa peharom Vimbldona

Tenisa se igra bosa
često crvenoga nosa
sanjajući da pronosa
pehar sa Rolan Garosa

Sad je jasno zašto sija
razdragana Aleksija
jer u snovima i zbiljom
igra tenis s tetka Biljom

Mali list
2018/09/09,14:00

 

Fijukao vetar jak
na vrh grane sav potresen
ostao je listić lak
iako je kasna jesen

Uskoro će stići zima
to mu se ne dopada
al' dokle god snage ima
ne želi da opada

Na najvišoj on je grani
ako padne boleće
ma proći će hladni dani
i doći će proleće

Monstrum pod krevetom
2018/09/08,17:41

 

Živeo je jedan bata
baš na tromeđi  Banata
Bačke i ravnoga Srema
i plašio se da drema

U sukobu je sa svetom
monstrum mu je pod krevetom
al' mu niko ne veruje
svi misle da preteruje

Svako veče njegov tata
čim bi prošao kroz vrata
pod krevet bi podvirio
i malčice ga smirio

Ali jedno veče drama
kada tata mu i mama
zajednički eto reše
svoga sina da uteše

Objasniće svome sinu
svih tih monstruma suštinu
i naravno prvo tata
svojom pričom zalet hvata:

„To je produkt tvoga uma
nema nikakvih monstruma
sve je to do tvoje mašte
monstrumi su samo tašte“

Mama rukom odmahuje
potom u jednom dahu je
rekla: „Jao ćuti more
svekrve su mnogo gore“

Ostadoše malo duže
roditelje svoje ruže
zašli su u veče kasno
bati tek sad nije jasno

Ne razume sve te žvake
on baš voli svoje bake
i šta je sa monstrumima
da l' ih nema ili ima

 

Divlji konjić
2018/09/07,16:07

 

Bilo vam je jedno brdo
a na tome brdu
bilo vam je konjsko krdo
i konjić u krdu

Volio je on da trči
podalje od krda
i da nove pute krči
daleko od brda

Mati bješe zabrinuta
šta sve ima - ko zna
a on zato baš i luta
želi sve da dozna

Trčao je prerijama
išao do mora
pasao na livadama
pio sa izvora

Obišao je pustinje
i pojila mnoga
sretao je životinje
s rogom i bez roga

Sve dok nije osjetio
miris neki opor
i ubrzo naletio
na vukova čopor

Tad sjevnuše vučji zubi
kad čopor zareži
a on vremena ne gubi
već poče da bježi

Tu istrajnost puno znači
da l’ će da izdrži
jer vukovi jesu jači
ali nisu brži

Izdržljiv je jako bio
sam se sebi divi
daleko ih ostavio
uspje da preživi

Kad se krdu svom vratio
mati bješe ljuta
kao što je sam shvatio
s pravom ovog puta

Zato joj je poručio
zna zašto je ljuta
lekciju je naučio
sad više ne luta

 

Bata i dosadna muva
2018/09/06,14:32

 

Nekakva dosadna muva
zuji bati oko uva
i sve oko njega leti
pa mu potom na nos sleti

A on onda kroz nos duva
al' se ne da luda muva
i dalje ga za nos dira
i ne da mu časka mira

Bata rukicama mlati
ona neće da prihvati
da on želi još da spava
baš je muva napast prava

A kad na tren i odleti
nekog drugog da poseti
neće tamo i ostati
nego mu se brzo vrati

Zamislite vi te jade
on bacati na nju stade
šta mu se pod rukom nađe
ona neće da izađe

Srećan kraj se dogodio
kad je knjigom pogodio
bacio je deblju neku
i od muve stvori fleku

K’o po nekoj tajnoj šemi
svima nalete problemi
što se teško rešavaju
i zbog kojih ne spavaju

Zato deco ovo znajte
uz krevetac vi imajte
par prikladnih dobrih knjiga
da se rešite tih briga

 

Hobotnica
2018/09/05,13:11

 

Izašla iz jednog vica
jedna mala hobotnica
iako je bila sretna
beše jako zagonetna

Imala je hobotnica
mnogo kraka
oko lica
nit zna kol’ko kraka ima
niti kud bi više s njima

Sa celim se licem smeška
jednim krakom obraz češka
vršak drugog u nos gura
trećim hleb u usta tura

Četvrtim i petim pljeska
šestim pravi dvor od peska
znojava od svih tih dela
sedmim briše znoj sa čela

Hobotnica želi svaka
znati kol’ko ima kraka
bez obzira što se znoji   
osmim krakom krake broji

Brojanje je radnja teška
potkrade se lako greška
pa kako se greške boji             
pomozi joj da izbroji

 


                                         

Fudbaler
2018/09/04,15:55

 

Da sam ja fudbaler
i to ne šarlatan
kojeg prati maler
nego da sam Zlatan

Ili da se desi
u dogledno vreme
da postanem Mesi
bar na poluvreme

Da osetim i ja
posle gola taj huk
mase što navija
i suparnički muk

 

Bezobrazna kobra
2018/09/03,15:32

 

Ima jedna zmija
sasvim mala kobra
nestašluk joj prija
pa nije baš dobra

I ta mala zmija
izmišlja fazone
uvek šalu zbija
ne ferma rezone

Kao vražić neki
ni od čeg ne preza
pa joj često deki
nestane proteza

I od bake stare
a bez da se stidi
skriva naočare
pa baka ne vidi

Da stvar bude gora
uz to ih još zeza
baka joj je „Ćora“
a deka je „Kreza“

Deka dok je ljubi
krezub jedva sroči:
„Štrebaju mi žubi
a i baki oči

Jer šproblemi kakvi
uvek mogu doći
a mi ti ovakvi
ne žnamo špomoći“

A ona još gora
još ih više zeza
sve su više „Ćora“
i sve više „Kreza“

Za to vreme mama
u poslu bi nekom
pa ostade sama
sa bakom i dekom

Zlosrećno je tada
kasnio i tata
kada im dva gada
banuše na vrata

I kobricu eto
odneše iz kuće
niko ne zna gde to
u kakvo bespuće

Ti nesoji grešni
šta li je sad čeka

- plaču neutešni
baka joj i deka
 

Ne mogoše ništa
pošto je dabome
baš poput derišta
terala po svome

Odjek njene vike
polako se gubi

ječi gde su cvike 
i dekini zubi

Jer svatila je sve
sad joj je sve jasno
ali eto posve
za nju ipak kasno

 

Rasplesana Vesnica
2018/09/02,15:46

 

Jednom je jedna Vesnica
bila teška bolesnica
bolest što je bolovala
za krevet je prikovala

Tu provodi svoje dane
ne može ni da ustane
a ona bi još da pleše
pa je ukućani teše

Bila je mala Vesnica
od rođenja sirotica
još od samoga početka
brinula se o njoj tetka

Mnogo ju je zavolela
a otkad se razbolela
da pomognu u sred tuge
došle su i tetke druge

Baš je tada jedna vila
kraj prozora prolazila
vide jade Vesne male
i tetkice što je žale

A uplakane tetkice
izvezle su čarapice
da ne bude još i zima
njenim malim stopalima

Kad to spazi dobra vila
neke čini je bacila
dah magične prašinice
pao je na čarapice

I to su veče tetkice
obule joj čarapice
a već tokom zore rane
zaplesaše noge same

Ozarenog srećnog lica
uzviknula je Vesnica:
„Pogledajte moje dame
igraju mi noge same“

Kad uđoše tetkice
a ono u sred sobice
pleše mala vesnica
uzdignutih pesnica

Igraju male nogice
i na njima čarapice
toliko je srećna bila
da je odmah ozdravila

Dobre vile su baš retke
za njih nisu znale tetke
pa se čude šta se zbilo
dete im je ozdravilo

Bez i jednog izuzetka
presrećna je svaka tetka
dok posmatraju Vesnicu
kako igra uz pesmicu:

„Opa, opa, opala
igraju mi stopala
i radost me spopala
što mi plešu stopala“

 

Meteor
2018/09/01,17:23

 

Asteroid iz svemira
pažljivo si traži metu
i na kraju za cilj bira
jednu plavkastu planetu

Tu se dinosaur „rodi“
te zavole na tom svetu
sve na kopnu i u vodi
i na nebu tu kometu

Al’ mališa nije znao
da prekrasni vatromet
kad na zemlju bude pao
uništiće njegov svet
Ljubitelj životinja
2018/08/31,14:09

 

Ne marim ti ja za blaga
nisam od te sirotinje
nek su blaga drugom draga
ja ti volim životinje

Niti marim ja za pare
za te trice i kučine
na livadi volim jare
ili tunu sred pučine

U šumici volim zeke
patkice su meni mile
volim soma na dnu reke
i seosko volim pile

Među nama sad rečeno
ponajviše ja sve volim
kad je dobro ispečeno
pa ga malčice posolim

 

Kralj Džungle
2018/08/30,14:25

 

Ovo vam je priča o Tarzanu
teško je bilo naći mu manu
on je celu džunglu pokorio
njegov se urlik džunglom orio

Snažnoga stasa, kose dugačke
i oštrih čula kao u mačke
pokreta hitrih kao u zmije
ništa vam njega plašilo nije

Stalno se kačio o lijanu
pa se njihao s grane na granu
kad se tako drvećem odskita

uz njega beše majmunče Čita

Često je iz čejfa i fazona
jahao jednog afričkog slona
i plovio uzduž preko Nila
na leđima jednog krokodila

Mnogo je legendi o Tarzanu
ne mogu sve u pesmu da stanu
bio je stvarno pravi šampion
al’ se na kraju smirio i on

Život mu beše pun avantura
dok ga ne ukroti jedna cura
tako je silnog kralja gorila
krhka, plavooka Džejn smirila

 

„Rođendan“
2018/08/29,17:05

 

Za kog' li se torta hladi
sa premazom od šlag pene
sva u crnoj čokoladi
i s dve sveče zabodene

I za kog' je paket plavi
pod krevetom što se krije
ko li to rođendan slavi
a dobio poklon nije

Ma to je naš slatki kuca
njega čeka slasna kost
našli smo ga dok se smuca
od tad nam je dragi gost

Mešane je neke sorte
nismo hteli da sam čami
ali što se tiče torte
tortu ćemo pojest’ sami

 

Klikeri
2018/08/28,18:40

 

Skupila se mala raja
iz prigradskog jednog kraja
da se igraju klikera
ali nemaju spikera

Da tu drži glavnu reč
i prenosi strasno meč
ko koliko pogađa
i šta se sve događa

Kad imaju fudbaleri
košarkaši, teniseri
zašto ne bi tad i oni
klikeraški šampioni

Napred naši
klikeraši!

Auto trka
2018/08/27,15:16

 

Trkala se dva automobila
jedan kombi, drugi sportskog stila
da projure uske pute naške
od Valjeva pa dole do Raške

Sportski auto prepun pouzdanja
jer je drugom konjska snaga manja
naduveno i iz čista mira
dopusti da kombi rutu bira

Krenuli su uz zvuk jedne trube
sportski auto tu pokaza zube
kad pojuri u punoj brzini
osta’ kombi za njim u prašini

Sportski auto beše mnogo brži
u brzini on rekorde drži
daleko je zaostao kombi
ide sporo kao kakav zombi

Kada kombi bi na polovini
a sportski na poslednjoj krivini
tamo negde na domaku Raške
poče sportski da vozi natraške

Želeo je pokazati snagu
jer je bio pobedi na pragu
i već vide neko snoviđenje
kako prima pehar i ordenje

Al’ kad beše ispred samog cilja
sustiže ga bezobzirna zbilja
i zadesi okrutna sudbina
jer mu tada nestade benzina 

Sportski auti sa tim stoje loše
brzi su al’ jako mnogo troše
kad ga prođe kombi mu zatrubi
a sportski baš ne voli da gubi

Kombi mu je uspeo da smesti
nije bilo pumpi na toj cesti
pa sad sportski samog sebe ždere
što mu dade put da odabere

 

Moderna Crvenkapa
2018/08/26,14:04

 

Šumskim putem u proleće
Crvenkapica se šeće
u mislima njoj je baka
kad naleti na kurjaka

Čim je ugledala vuka
poče ona da mu kuka,
zapomaže i jauče:
„Nemoj me pojesti vuče“

Pa se tako i vuk bio
na nju malko sažalio
onako sažaljiv reši
Crvenkapu da uteši:

„Ja ti nešto držim dijetu
ždranje nije na tapetu
do gozbe mi nije stalo
gricnuću te samo malo“

Odgovara Crvenkapa
pazeći se vučjih šapa:
„Moj lukavi stari vuče
nisam ni ja baš od juče

Al’ bi stvarno bila šteta
da ti propadne dijeta
žilava sam ja i masna
prisešće ti ova basna

Mučiće te savest strašno
k’o kad jedeš belo brašno
a ja baš nosim užinu
za bakicinu družinu

Niko od njih tako kasno
ne sme jesti ništa masno
daću ti užinu koju
i ti sit i ja na broju“

(Pitate se što u basni
fali onaj lovac časni
on vam je kod Baba Marte
po ceo dan igra karte)

Čudna banda
2018/08/25,15:01

 

Sred bajne države Kine
između bambusa trski
u odsjaju mesečine
čudni su obrisi drski

Da li zbog crnih rukava
ili crnih pantalona
velikih okruglih glava
i mljackanja bez pardona

Jeziv se osećaj širi
okolo te strašne grupe
pa mali kinez što viri
može ukakiti dupe

Kakva li je to banda
na očima im crna maska
ma to je mali panda
sa društvom svojim što ćaska

 

Potkovana Ana
2018/08/24,14:23

 

Duvao je malko vetar
šetao se gradom Petar
kada eto male Ane
trčkara ti na sve strane

Baš je retko viđa vani
pa pritrči Petar Ani
drugari su oni đački
al’ će Petar udvarački:

„Kuda žuriš drugarice
zašto trčiš niz ulice
padneš li sred nizbrdice
povredićeš slatko lice“

A čim je Petra videla
Ana nam se postidela
krijuć’ osmeh sa usana
odgovara slatka Ana:

„Dobila sam nanulice
pa trčkaram niz ulice
da lupetam kaldrmama
mojim novim nanulama“

Kada začu glasić mio
potpuno se zaljubio
zavrzao mali Petar
ne pušta ni milimetar:

„To ne ide, jedna dama
da klepeće nanulama
i još da se time diči
to ti stvarno ne priliči“

Možda jeste mala Ana
al’ je dobro namazana
pa kritike kada prima
odgovor ti spreman ima:

„Ja sam dete, nisam dama
pa trčkaram kaldrmama
da svi čuju sa svih strana
da sam dobro potkovana“

 

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS Powered by LifeType and blog.co.yu